Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Mulig interessekonflikt
One2Touch is an embedded hardware and software engineering services company specializing in Near Field Communication (NFC).

Mulig interessekonflikt

BTO er opprettet for å legge til rette for at forskningsresultat kommersialiseres, og til å følge opp slike kommersialiseringer. Å håndtere potensielle interessekonflikter er dermed en sentral oppgave for selskapet. I lørdag 29. mai utgaven av Bergens Tidende står det ”Gransker forsker etter millionkjøp” på avisens forside. Kommersialisering er en nokså ny øvelse for forskningsinstitusjonene, og for forskerne er det ikke rett frem å bli gründer.
31.05.2010

Forskerne som omhandles i artikkelen er tilknyttet Havforskningsinstituttet. De etablerte selskapet METAS i juni 2009 i samarbeid med BTO på vegne av Havforskningsinstituttet. Av de 9 selskapene BTO var med å etablere i 2009 er METAS den mest suksessfulle. METAS og Havforskningsinstituttet opplevde sommeren 2009 stort tidspress på å få teknologi ferdig til levering til en krevende kunde. Dette klarte de, men det kan se ut som om ikke alle regler for kjøp av varer og tjenester er fulgt. BT har et oppslag om dette i lørdagens utgave, les hele artikkelen her (ikke lenger tilgjengelig).

Oppslaget i BT illustrerer at det er en serie komplekse oppgaver som skal løses for å gjennomføre slike kommersialiseringer på en god måte. ”Det har helt klart vært en læringsprosess for alle involverte” sier BTO sin daglige leder og styremedlem i METAS (på vegne av Havforskningen),  Anders Haugland.

Ta gjerne kontakt med oss i BTO hvis du har noen spørsmål knyttet til interessekonflikt eller om den konkrete saken.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28