Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Arrangementer > Lukket workshop: Fremtiden møter nåtiden – Tar du utfordringen?
Foto: Mark Oliver Jodoin
Innovasjonsuken OPP

Lukket workshop: Fremtiden møter nåtiden – Tar du utfordringen?

16
september
11:00 – 16:00

Det er de kommende generasjonene som må ta konsekvensene av at vi haster inn i et evig prestasjonsjag, overforbruk, og forurensning. Mange opplever at foreldregenerasjonen ikke kan eller vil gjøre noe med problemene, bortsett fra å peke på dem. Men er det helt håpløst? Bli med på workshop og skap løsninger mandag 16. september på Marineholmen.

Forskningen gir oss kunnskapen og innsikten, gründere sitter på løsninger og industri ønsker å ta dette ut i praksis. Gjennom innovasjon kan vi skape nye løsninger som kan tas ut i samfunnet.

Vi inviterer derfor  forskere, gründere, næringsliv, og studenter til å jobbe med to konkrete problemstillinger – én innen hav og én innen helse.  De konkrete løsningene skal være nye, revolusjonerende. De skal ikke bare gagne Vestlandet, eller Norge, men kunne ha internasjonal betydning.

Hva får du?

Som forsker og forskningsrådgiver får du mulighet til å jobbe med innovasjon på en unik måte og knytte nettverk med industri og gründere. Som gründer får du mulighet til å jobbe med forskere med faglig dybdeinnsikt, og industriaktører med verdifull markedserfaring/forståelse. Som industriaktør får du kompetansen og innsikten som (både) forskere, gründere og rådgivere besitter – og muligheten for tverrfaglig samskaping av nye løsninger for markedet.

Som deltaker vil det være en unik mulighet til å skape samarbeid som kan ha en reell samfunnsnytte!

Vi har valgt to høyaktuelle tema: Psykisk helse og plast. Disse må møtes med ulike tilnærminger når vi snakker om innovasjon. Arrangementet holdes mandag 16. september , og varer fra kl 1100 til 1600, og er gratis.  Lunsj er inkludert. Begrenset med plasser.


PROGRAM 

Del I Innsikt og innovasjon

Vil Vite, Vitensenteret – kl. 1100 til 1230.

‘Velkommen’  Anders Haugland, administrerende direktør VIS (Vestlandets Innvoasjonsselskap AS)

‘Skammens stemme’
Marte Bygstad-Landro forteller om det å leve med depresjon og skam, og hvordan komme seg ut av dette. Landro er tidligere utdannet sykepleier, og er nå forsker ved VID. Hun vant den regionale Forsker Grand Prix i 2018

‘Digital psykologtjeneste – Tilgjengelighet i en sårbar situasjon’
Gudmundur Ebenezer fra Lifekeys forteller om innovasjonen, tanken bak Lifekeys – en fortelling om innovasjon i et brukerperspektiv

‘The good, the bad and the ugly. En historie om plast’.
Linn Merethe Olsen, ung engasjert UiB-forsker fra Bømlo, som spesialiserer på plast i havet. Hun er også gründer og har funnet løsninger for å få plasten bort fra havets innbyggere.

‘Regenerativ business – Næringslivet rydder opp’
Lars Urheim har sammen med Vestre, SINTEF og IVAR (BIR i Stavanger) startet initiativet «Fra strand til styrerom» for å få integrert plast fra havet inn i møbler som de designer.

Lunsjpause

Del II.  Vi skaper løsninger for fremtiden

VIS, Vitensenteret – kl. 1230 til 1600 . Hovedansvarlig Kari Øritsland, VIS

Du kan delta i følgende tema i workshop (Se også i påmelding). Vi jobber i tverrfaglige grupper.
Hver gruppe vil bestå av ulike tema, sammensatt med utgangspunkt i ulik bakgrunn og tilhørighet. Studenter med innovasjonsfaglig bakgrunn er også invitert med.

  • HAV: Hvordan kan vi få marin forsøpling fra avfall til ressurs?
  • HELSE: Hvordan forebygge og behandle psykiske lidelser hos studenter? Hvordan tilrettelegge for bedre samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, studentenes og kommunenes helsetjenester samt spesialisthelsetjenesten?

Presentasjon av forslag kl 1530. Ferdig kl 1600.

Logoen til NHHLogoen til Høgskulen på VestlandetLogoen til HavforskningsinstituttetLogo, Haukeland University Hospital

16
september
11:00 – 16:00


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28