Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Bergen får tre nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Bergen får tre nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Det er henholdsvis NHH, UiB og Havforskningsinstituttet som blir vertskap for 3 av de 7 forskningssentrene som blir bevilget over 500 millioner kroner iløpet av en åtteårsperiode. Sentrene skal styrke norsk næringslivs innovasjonsevne. – Satsingen på Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser hvor høyt Regjeringen og Forskningsrådet prioriterer langsiktig forskning som styrker næringslivet, og som møter helt sentrale samfunnsutfordringer, sier forskningsminister Tora Aasland til Forskningsrådet.no
06.01.2011

Økt fokus på tjenestesektoren

NHH er vertskap for det nye SFI forskningssenteret: Center for Service Innovation. Fokus skal være identifisering av utfordringer og muligheter innenfor tjenesteinnovasjon og  betydningen av innovasjon for effektivisering, økt tjenestekvalitet og innovativ tjenesteutvikling vil være sentralt. Senteret vil komme samfunnet til gode, men også næringslivet vil nyte godt av forskningen. Store bedrifter som for eksempel Telenor, Storebrand og DnB NOR går sammen om å forske på de samme utfordringene. Senterordningene går over åtte år, og bedriftene forplikter seg dermed til langsiktig samarbeid skriver Forskningsrådet.

To nye sentre innenfor marine ressurser

Center for Sustainable fish capture and Pre-processing technology (CRISP) ved Havforskningsinstituttet og Salmon Louse Research Centre ved UiB skal styrke fiskeri- og havbruksnæringen.

– Det er gledelig at vi nå får to nye tunge sentere som forsker på problemstillinger som fiskeri- og havbruksnæringene må håndtere både på kort og lang sikt. Uten en kunnskapsintensiv sjømatnæring, kan vi ikke sikre bærekraftig vekst og beholde vår verdensledende posisjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen til Forskningsrådet.no.

Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology ved Havforskningsinstituttet skal bidra til økt verdiskaping gjennom et mer ansvarlig og selektivt fiske. Salmon Louse Research Centre ved Universitetet i Bergen skal blant annet finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem – lakselusen.

Les mer her på Forskningsrådets nettsider om  sentrene som blir etablert i andre deler av landet.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28