Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Faglig anerkjennelse til Holberg EEG i tidsskriftet Epilepsia

Faglig anerkjennelse til Holberg EEG i tidsskriftet Epilepsia

Holberg EEG AS har gjennom flere år vært pådrivere for å etablere en ny standard for beskrivelse av EEG‐undersøkelser. Sammen med EEG‐eksperter fra 14 europeiske land har de utviklet en internasjonal medisinsk standard, kalt SCORE - Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG. Denne uken ble en artikkel om den nye standarden publisert i det ledende fagtidsskriftet Epilepsia.
04.06.2013

Harald Aurlien og Jan Christian Brøgger fra Holberg EEG er sammen med resten av SCORE konsortiet forfattere av artikkelen.

I tillegg til at artikkelen har kommet på trykk, har 3 EEG-eksperter fra hhv. Thomas Jefferson University (Pennsylvania, USA), Kings College (London, UK) og Akademiske Sjukhuset (Uppsala, Sverige) vært spesielt invitert fra Editors-in-Chief til å kommentere SCORE.

De tre kommentarene er overveldende positive, og den faglige anerkjennelsen Holberg EEG får for både SCORE-standarden og programvaren i disse kommentarene er umåtelig mye verdt. Det gir dem et enormt løft i det videre arbeidet med markedsintroduksjonen av programvaren Holberg SCORE EEG.

Holberg EEG AS er i dag eneste tilbyder av programvare med SCORE implementert.

Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, understreker viktigheten av prosjektet.

«Det er viktig at medisinsk personell som jobber tett opp mot pasientene bruker sin kompetanse og kreativitet til å finne nye og gode løsninger som fører pasientbehandling og forskning ett skritt videre. Dette nyutviklede programmet viser også resultatet av et fruktbart samarbeid mellom fagfolk med ulik kompetanse», sier Kvinnsland.

Nettpublikasjonen av artikkelen i Epilepsia kan leses her.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28