Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Gode finansieringsmuligheter for forskere

Gode finansieringsmuligheter for forskere

Det nærmer seg ny søknadsfrist for verifiseringsmidler fra FORNY2020 og optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021. BTO er en av de godkjente aktørene/prosjektpartnerne i FORNY2020 og BIOTEK2021, og bistår forskere med søknader til programmene. English version at the end of the article.
04.06.2013

FORNY2020: Hvert år lyser Forskningsrådets FORNY-program ut verifiseringsmidler, hvor BTO sammen med eiere og partnere har mulighet til å søke støtte til prosjekter som kan forventes å ha et stort potensial; kommersielt eller i samfunnsnyttig sammenheng. Det er ingen begrensning med hensyn til fagområder.

BIOTEK2021: BIOTEK2021 er et program som skal bidra til implementering av Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. Optimaliseringsmidlene skal bidra til at forskningsresultater og idéer som er fremkommet fra tidligere bioteknologisk forskning, samt marin bioprospektering, kan utvikles videre mot kommersiell anvendelse. Optimaliseringsmidlene skal finansiere forskning og utvikling av bioteknologiske produkter, prosesser og tjenester med et kommersielt potensial, der det er behov for utvikling og konseptualisering av teknologien for å kunne tilpasses en kommersiell anvendelse.

Vi legger opp til følgende prosess i begge programmene:

  • Ta kontakt innen 20. juni for innledende prosjektdiskusjoner
  • BTO evaluerer løpende prosjektforslagene og arbeider videre med søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene
  • Utlysingen av BIOTEK- OG FORNY-midler er ventet i midten av juni.
  • Prosessen med prosjektetablering og søknadsskrivingen bør starte i juli/august

Søknadsfristen for FORNY2020 og BIOTEK2021 er 4. september 2013!


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28