Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Psykologisk førstehjelpsskrin i den nye folkehelsemeldingen

Psykologisk førstehjelpsskrin i den nye folkehelsemeldingen

Psykologisk førstehjelpsskrin er frontet som et kunnskapsbasert forebyggendetiltak for behandling av barn og ungdom i den nye folkehelsemeldingen "God helse - felles ansvar".
19.06.2013

Helse- og omsorgskomiteen kommer med følgende bemerkninger angående barn og unge sin psykiske helse:

«Komiteen er bekymret for barn og unges psykiske helse. Barns helse er nært knyttet til foreldrenes situasjon, på godt og vondt. Helse- og omsorgstjenestenes evne til å fange opp barn med særlige behov er avgjørende. Komiteen er tilfreds med at stortingsmeldingen tar med psykisk helse som en viktig del av folkehelsen, og er glad for den varslede satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Komiteen viser i denne sammenheng til undersøkelser som viser at barn og unge opplever helsetjenestene som utilgjengelige (Barneombudet, 2009), og det er grunn til å tro at tjenestene i dag når for få barn med behov. Framover er det avgjørende at lavterskeltilbud er tilgjengelige i hele landet, og at nye metoder tas i bruk. Komiteen viser også til at det i dag finnes kunnskapsbaserte metoder for forebygging og behandling av barn og ungdom, f.eks. Psykologisk førstehjelp, som kan tas i bruk i skolehelsetjenesten.»

Folkehelsemeldingen «God helse – felles ansvar» ble utarbeidet på forespørsel av Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten er utarbeidet av helse- og omsorgskomiteen som består av representanter fra de største partiene, blant annet kjente politikere som Erna Solberg (H), Audun Lysbakken (SV) og Line Henriette Hjemdal (KRF). Folkehelsemeldingen er nå ferdigbehandlet i komiteen. I den videre prosessen vil folkehelsemeldingen blir behandlet i Stortinget hvor den vil blir vedtatt dersom den får nok stemmer.

 


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28