Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > «Fra forskning og idé til næringsvirksomhet»

«Fra forskning og idé til næringsvirksomhet»

Denne uken ble Venstres kapitalreform lansert i BTO sine lokaler. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, fortalte at de ønsker å bruke de offentlige midlene til gründere og forskere på en annen måte enn det som blir gjort i dag, og presenterte tre konkrete tiltak som de mener vil minimere risikoen ved innovasjonsprosjekter. Målet er å gjøre det enklere å lykkes som gründer og å omsette forskningsresultater og oppfinnelser til næringsvirksomhet.
02.07.2013

De tre tiltakene Venstre ønsker å sette i gang er:

  • Statlig forsterkede såkornfond som går inn i prosjekta mye tidligere enn i dag. Dette er fond med risikokapital der staten dobler investerte summer (avgrenset til 100 millioner kroner).
  • Skattefradrag på 20 % av innskutt sum for investorer, gründere og bedrifter som driver aktiv knoppskyting (avgrenset til 500 000 kroner per person).
  • Innføre forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Et nystartet selskap som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, får automatisk stipend som er likt 100 % av investert sum (avgrenset til 1,5 millioner kroner per prosjekt).

Disse tiltakene skal altså minimere risikoen ved innovasjonsprosjektene, noe som trolig også vil føre til økt vilje fra næringslivet til å satse på innovasjon og kunnskap.

Anders Haugland, daglig leder i BTO, sier at han oppfatter Venstres initiativ som et sjumilssteg i riktig retning.

BTO syns det er positivt at Venstre jobber frem mot en løsning på de utfordringene en møter innen innovasjon og nyetableringer i dag. Vi setter stor pris på at vi får bidra i denne prosessen, og gleder oss til å se hvilke resultater som kommer ut av kapitalreformen.

Les mer om Venstres kapitalreform i dagens papirutgave av Bergens Tidende, «Vil skape engler» (ikke lenger tilgjengelig)


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28