Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Utfordrer den nye regjeringen

Utfordrer den nye regjeringen

I en kronikk i Aftenposten tar Ole Petter Ottersen (styreleder i Universitetsrådet, rektor, UiO) og Knut Fægri (viserektor, UiO) for seg det norske systemet for innovasjon. Budskapet er at det åpenbart ligger et uforløst potensiale her, og de oppfordrer den nye regjeringen til å kaste seg over utfordringen.
12.09.2013

De trekker frem fem punkter som det bør bli tatt tak i.

  1. Større tilførsel av risikovillig kapital
  2. Satsing på innovative utdanningsløp
  3. Styrket kontakt mellom grunnforskning og brukere
  4. Økt handlingsrom for institusjonene
  5. Aktiv statlig medvirkning

Kronikken kan leses her: «Kapitaltørke bremser nyskapning»

Daglig leder i BTO, Anders Haugland, har følgende kommentar til kronikken:

«Det er ti år siden lovendringen der Norge fulgte etter «resten» av verden ble vedtatt. Universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og Universitetssykehusene fikk ansvaret for å sikre at forskningsresultat med et verdiskapingspotensial som ikke har blitt utnyttet, kommer samfunnet til gode. Dette var startskuddet for oppbyggingen av teknologioverføringsenheter ved de nevnte institusjonene. Internasjonalt har man sett at utvikling av slike enheter gjerne tar 15 – 20 år. Om man ser på hvordan disse enhetene leverer i dag, er det ingen tvil om at man har lykkes med etableringen, og de er nå viktige bidragsytere for innovasjon i sine respektive regioner.

Norsk forskning er i front i mange fag, og teknologioverføringsenhetene blir stadig mer profesjonelle. Dette kommer tydelig frem om man ser på satsingene som man har deltatt i, og som har stort potensial for å gi betydelig vekst. Kronikken til Ole Petter Ottersen og Knut Fægri omtaler viktige element for å få enda mer effekt ut av disse enhetene. Dersom vår nye regjering beslutter å satse ytterligere på teknologioverføringskontorene rundt om i Norge, så er vi helt sikre på at det i fremtiden vil være betydelige bidrag i norsk økonomi og samfunn fra enheter som Bergen Teknologioverføring.»

 

Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN)

En rekke norske innovasjonsselskaper, blant annet teknologioverføringskontor, har organisert seg i FIN bransjeforum. Les mer om FIN her.

Under valgkampen spilte FIN inn fire næringspolitiske mål til politikerne. Budskapet var at for å gjøre Norge god på innovasjon og nyetableringer, må innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet forbedres. De fire innspillene var:

1. Et samordnet virkemiddelapparat med effektive operatører

2. En styrket finansiering til gründere og vekstbedrifter

3. En handlingsplan for kommersialisering av forskning

4. Etablere et nytt klyngeprogram for globalt ledende klynger (Global Centres of Expertise (GCE))


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28