Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Startskuddet for Horizon 2020

Startskuddet for Horizon 2020

Den 27. november inviterer Forskningsrådet, sammen med Universitetet i Bergen og Enterprise Europe Norway (EEN), til informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020 (Horizon 2020).
12.11.2013

1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Forskningsrådet er i full gang med å forberede implementeringen av det nye programmet som skal avløse EUs 7. rammeprogram.

Horisont 2020 fokuserer på tre hovedprioriteringer for forskning og innovasjon:

  • Fremragende forskning (Excellent Science). Dette inneholder bl.a. satsingen på European Research Council (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.
  • Konkurransedyktig næringsliv (Competitive Industries) skal gjøre Europa mer attraktivt for investeringer i forskning og innovasjon, gjennom aktiviteter hvor næringslivet setter agendaen, og hvor ikke minst små og mellomstore bedrifter (SMB) tilgodeses.
  • Store samfunnsutfordringer (Tackling Societal Challenges) adresserer de store samfunnsmessige utfordringer som EU og resten av verden står overfor, og som ny teknologi kan bidra til å løse.

Påmelding innen 22. november

Mer informasjon, påmelding og program på Forskningsrådet sine sider. 


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28