Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > From CO2 to feed

From CO2 to feed

The University of Bergen (UiB) and Uni Research have made sustainable production of feed a focus area through the company CO2Bio AS. Together with the other owners, Nordhordland Handtverk & industri, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood and Bergen Teknologioverføring (BTO), they held a press conference yesterday to celebrate that they were granted the last needed funding to start building the national test center at Mongstad. The last 6 MNOK were newly allocated though the revised state budget. (Norwegian version further down)
12.06.2014

Picture from CO2Bio AS’s website.

Earlier allocated funds include investments by The Norwegian Seafood Research Fund, Hordaland County and the municipality in Nordhordland. The project is therefore a collaboration between many different partners, including the Norwegian Parliament, where the support have been bipartisan.

The principal at UiB, Dag Rune Olsen, and the general manager of CO2Bio AS, Svein M. Nordvik, held a press conference on Monday the 16th of June. In addition to the two, the CEO of EWOS Einar Wathne, Chief of Research at Uni Research Hans Kleivdal, Member of Parliament Terje Breivik, county major Tom Christer Nilsen and major of Radøy/regional manager Jon Askeland, were also participating and together they presented the reason behind the support, plans for the test center and future goals.

Askeland pointed to the use of the polluting substance CO2 as the most exiting aspect of the project. Creating a place of use for CO2 will help keep the pollution to a minimum. In addition, Einar Wathne presented the need for a new way of producing feed. Today, fish oil is the most use feed in Norway, and here the possibilities for growth are limited. In order to meet the increasing demand for food, the amount of breed fish must also increase and a new technology is needed. The project is therefore important to promote Norwegian innovation, sustainability and an environmental focus.

The algae will be produced in a 200 sq.m. test center at Mongstad, using water, CO2 and sunlight. In addition, another 100 sqm building will house all the supporting facilities. The build will start in 2015, and it will take an estimate of five years to complete. The next five years will therefore focus on research and further development. Kleivdal described the test center as a “bridge between basic research and the industry”, and the test center will be the only of its kind.

Read more about the project in this article (no longer available).

Read more about CO2Bio AS here.

————————————————————————————————————————————————

Fra CO2 til fiskefôr

Gjennom selskapet CO2Bio AS satser Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research på en fremtidig bærekraftig produksjon av fiskefôr. Sammen med de andre eierne, Nordhordland Handtverk & industri, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood og Bergen Teknologioverføring (BTO), feirer CO2Bio AS i dag at finansieringen for utbyggelsen av et nasjonalt testanlegg på Mongstad er bevilget. De siste nødvendige seks millionene ble nylig bevilget i det reviderte statsbudsjettet.

Tidligere er 3 MNOK bevilget fra FHF, 1 MNOK er bevilget fra kommunene i Nordhordland og de to første millionene kom fra Hordaland fylkeskommune. Prosjektet er med andre ord et spleiselag, der mange aktører har bidratt med sin støtte. En viktig del av støtten har også kommet fra Stortinget, der engasjementet rundt prosjektet har vært tverrpolitisk.

Rektor på UiB, Dag Rune Olsen, holdt sammen med daglig leder i CO2Bio AS, Svein M. Nordvik en pressekonferanse på rektors kontor mandag 16. juni. Også konsernsjef i EWOS Einar Wathne, forskningsleder ved Uni Research Hans Kleivdal, stortingsrepresentant Terje Breivik, fylkesordfører Tom Christer Nilsen og ordfører i Radøy/regionsleder Jon Askeland var deltagende, og sammen presenterte de blant annet begrunnelsen for støtten, testanleggets planer og målsetningen.

Askeland poengterte at utnyttelsen av det forurensende stoffet CO2 under produksjonen av algene, gjør prosjektet enda viktigere. Å nyttiggjøre CO2 er et viktig steg for Norge som miljønasjon. I tillegg presenterte Einar Wathne behovet for en ny produksjonsmåte av fiskefôr. I dag brukes hovedsakelig fiskeolje som fiskefôr i Norge, og her er mulighetene for vekst svært begrenset. For å møte den stadig økende etterspørselen etter mat, må også volumet av fiskefôr økes og ny teknologi er nødvendig. Prosjektet er derfor et viktig tiltak for å fremme både norsk innovasjon og et bærekraftig og miljøvennlig fokus.

Algene skal produseres i et 200 km2 stort testsenter på Mongstad, ved bruk av vann, CO2 og sollys. I tillegg skal det bygges et tilhørende bygg på 100 km2 som kan brukes til støttefunksjoner. Byggingen er planlagt å begynne i 2015, og vil ta opp mot fem år og fullføre. De neste fem årene vil derfor fokusere på forskning og videre utvikling av teknologien. Kleivdal beskrev testsenteret som en «bro mellom grunnforskningen og industrien», og det vil være det eneste i Norge av sitt slag.

Les mer om prosjektet i denne artikkelen (ikke lenger tilgjengelig).

Les mer om CO2Bio AS her.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28