Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Prisbelønnet idé vil sikre biologisk mangfold

Prisbelønnet idé vil sikre biologisk mangfold

Fremmede plantearter utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge. Årlig bruker vi milliarder av kroner på å bekjempe konsekvensene av fremmed planter og dyr. Dette skal en forskningsgruppe fra Universitetet i Bergen forsøke å gjøre noe med. Prosjektet er nytenkende og kan løse alvorlige problemer.
23.11.2018

Dette er bakgrunnen for at prosjektet vinner Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings Idekonkurranse 2018. Premien er på hele 500.000 kroner.

Sitkagran gir god ly for vind og vær, og du finner den derfor mange steder langs norskekysten. Treet – som ble importert fra Nord-Amerika og plantet på Vestlandet på slutten av 1800-tallet – produserer store mengder frø og formerer seg derfor raskt. Sitkagranen gror så godt at den utkonkurrerer alle andre treslag i områder hvor den får fotfeste.

Dette gjør at Sitkagranen utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge. Treet har derfor havnet på den norske Fremmedartslisten. På denne listen finner du i underkant av 200 plantearter som er vurdert av Artsdatabanken til å utgjøre en potensielt høy til svært høy økologisk risiko.

Plantene på listen er såkalt invasive arter – det vil si plantearter som sprer seg raskt til et område utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og påvirker andre organismer. Norske myndigheter har definert at alle planter som var i landet før 1800-tallet er norske. De som har kommet til landet i etterkant er definert som ikke-norske og har blitt vurdert i Fremmedartslisten, forteller Heidi Lie Andersen, førsteamanuensis i botanikk ved Universitetet i Bergen.

Få alternativer og lite kunnskap

Det er verken lov å plante, selge, importere eller produsere invasive arter i Norge. Likevel gjør vi dette til tross for at bekjempelse av invasive arter koster Norge flere milliarder kroner hvert år.

Årsaken er at det finnes få norske lovlige alternativer, lite kunnskap om disse og det er derfor forholdsvis lett å få dispensasjon fra regelverket.

I vårt prosjekt skal vi lage gode, norske og bærekraftige plantealternativer. Botanisk hage er en unik kombinasjon av ulike fagområder som møtes. Gjennom å kombinere forskningsbasert kunnskap med kunnskap om planteproduksjon har vi allerede identifisert flere norske stedegne planter som kan produseres og dermed gi lovlige alternativer til de invasive artene på Fremmedartslisten, sier Andersen

Utfordringen vi står overfor er internasjonal og stadig mer relevant på grunn av klimaendringene. Vi ønsker å tilby et bærekraftige alternativ for å ta vare på jordklodens biologiske mangfold, fortsetter Andersen.

På bakgrunn av dette vinner Heidi Lie Andersen Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings ”Idékonkurransen 2018”. Prisen, som er på hele 500.000 kroner, ble delt ut på Bergen Næringsråds Årskonferanse fredag 16. november.

Det var fantastisk og uventet å vinne denne prisen. Jeg er veldig spendt på fortsettelsen og jobber nå sammen med BTO for å finne riktig forretningsmodell for ideen og vi har flere spennende muligheter som har åpnet seg, avslutter Andersen.

Konkret og bærekraftig løsning

Idékonkurransen mottok i år 17 svært gode bidrag fra forskningsmiljøet i Bergen. Juryen finner det sannsynlig at ideen som er presentert vil kunne bidra sterkt til å løse miljømessige utfordringer knyttet til at det biologiske mangfoldet i norsk flora blir fortrengt eller utryddet av fremmede arter, som introduseres fra andre land.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Ideen fremstår med konkrete løsninger som på en bærekraftig måte kan bidra til betydelig bedring av problemet. Gruppen med forskere fra Universitetet i Bergen er i forskningsfronten på det aktuelle fagfeltet, og viser i tillegg god forståelse for det kommersielle løpet fra planlegging via produktutvikling til produksjon, salg og kommunikasjon knyttet til ideen; med andre ord alle fasene for suksess i det industrielle økosystemet».

Juryens medlemmer:

Aslak Sverdrup, Avinor (juryens formann)

Margunn Aas Minne, Sparebanken Vest

Dag Skansen, gründer og investor

Jone Engelsvold, Regionalt forskingsfond Vestlandet

Nils-Eivind Holmedal, Bergen Teknologioverføring (juryens sekretær)

Bakgrunn, Idékonkurransen

Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverføring (BTO) har siden 2010 gjennomført åtte Idékonkurranser hvor det har blitt delt ut stipend til beste idé fra forskningsmiljøet i Bergen. Pengepremien har gått til utvikling av innovative prosjekter og vært ett godt bidrag i kommersialiseringsløpet fra forskningsidé til produkt. Idékonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.

For ytterligere kommentarer – ta kontakt med:

Victoria Isern

Forretningsutvikler, Bergen Teknologioverføring

e-post: Victoria.Isern@bergento.no

Telefon: 414 33 373

 

Kjetil Myhren-Berge

Kommunikasjonssjef, Bergen Teknologioverføring

e-post: Kjetil.Myhren-Berge@bergento.no

Telefon: 452 06 896

 

 


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28