Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Ny havkonferanse skal gi kraftfulle tiltak
The Ocean 2019: Discover - Connect - Collaborate.

Ny havkonferanse skal gi kraftfulle tiltak

THE OCEAN lanserer en ny felles møteplass for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling på tvers av de blå næringene. Første konferanse er lagt til Bergen 17. september 2019.
27.08.2019

Havnæringene har stått for noen av teknologibølgene som har lagt mye av grunnlaget for det moderne, høyteknologiske Norge. THE OCEAN skal sikre bærekraftig utnyttelse av naturressurser og samtidig utvikle nye muligheter og nye globale markeder for Vestlandet og Norge.

– For å nå visjonen om bærekraftig utnyttelse av havets ressurser må vi stimulere til økt kunnskap, nye innovasjoner og teknologiutvikling på tvers av havnæringene, sier Solveig Holm, i NCE Seafood Innovation Cluster som er leder for styringsgruppen til THE OCEAN.

– Gjennom THE OCEAN vil vi legge til rette for kompetanseoverføring og samhandling som gir nye oppdagelser, forbindelser og samarbeidsformer. Vi vil legge til rette for utvikling av innovative løsninger og teknologier på tvers av havnæringene og synliggjøre eksisterende løsninger, produkt og tjenester som bidrar til økt verdiskaping i havøkonomien, utdyper Holm.

Bli med og gjør en forskjell

THE OCEAN skal legge til rette for samhandling og utvikling mellom forskere, entreprenører, investorer og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi trenger en arena for kraftfulle tiltak – hvor vi tar kollektivt ansvar og forplikter oss til handlinger i dag. Tiden for å bidra er her – bli med å gjør en forskjell, oppfordrer Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

Statsminister Erna Solberg deltar på The Ocean. Her er hun avbildet på strandrydding i Kollevågen på Askøy stidligre i år. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor.

Nye globale markeder for Vestlandet

En kombinasjon av internasjonale foredragsholdere, koblinger mellom fagdisipliner på tvers av sektorer og sesjoner innen blant annet energi, mat og mobilitet vil gi et bredt nedslagsfelt. THE OCEAN skal være en arena for kunnskapsdeling, nye samarbeid og for fremvisning av teknologi og næring.

– Norge er en av verdens ledende havnasjoner og eksporterer havkompetanse og teknologi til alle verdens kontinenter. Nå leder vi an i en utvikling der kompetanse og teknologi utvikles og anvendes på tvers av tradisjonelle sektorer i havet. Dette åpner store nye muligheter og nye globale markeder for Vestlandet og Norge, sier Owe Hagesæther, direktør i GCE Ocean Technology og leder for programkomiteen i THE OCEAN.

Storsatsing i 2020

Planleggingen av en storsatsing i 2020 er påbegynt, parallelt med oppstart av årets begivenhet. Til neste år vil arrangementet gå over flere dager og inkludere aktiviteter for byens befolkning. THE OCEAN vil jobbe sammen for å tiltrekke flere kloke hoder og unge talenter.

– 2019 er året for ungdommens sterke miljøengasjement. Vi skal vise at havnæringene deler engasjementet. Vi trenger de unge for å gjennomføre overgangen til bærekraftsamfunnet. På sikt, når THE OCEAN har fått et par årringer, skal vi løfte blikket enda tydeligere ut over Norge. Fortsatt gjelder det bærekraft og havnæringene, og horisonten er hele planeten, sier Jarl Giske, professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen.

Skal nå klimamål innen 2030

THE OCEAN skal være en arena for fremtidsrettet samhandling innen havnæringene. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, ytrer viktigheten for samhandling og visjonen for THE OCEAN:

– Vi må sette fokus på hvordan de marine næringene kan bidra til en bærekraftig utvikling, og da spesielt bidra til at Norge kan oppfylle sine klimamål innen 2030 knyttet til sjømat, transport og energiproduksjon. Mer konkret – hvordan sjømatnæringen og offshore energiproduksjon kan bli karbonnøytrale innen 2030, og hvordan fremtidsrettet sjøtransport og teknologi kan bidra til å nå disse målene.

 

Du kan besøke konferansens nettside her.

Fakta

Dette er noen av stemmene du vil høre under THE OCEAN 2019:

Erna Solberg, statsminister
Elisabeth Grieg, administrerende direktør, Grieg International
Ole Eirik Lerøy, styreleder, MOWI
Beate Myking, senior vice president, New Energy Solutions, Equinor

Tema

Bærekraft, innovasjon og crossover i havindustriene

Blå bærekraftig økonomi

Regjeringsforskrifter og prioriteringer

Forskning for bærekraftig utnyttelse av havressursene

 

Initiativtakerne bak THE OCEAN består av:

GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, VIS, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Connect Norge, Invest in Bergen og Bergen Næringsråd.

VIS skal i samarbeid med teknisk arrangør, Bergen Live, stå for prosjektledelse og teknisk gjennomføring.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28