Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Søk om FORNY 2020-midler – 170 millioner kroner i potten
Scientist doing a test. The Research Council of Norway logo in front.
Søk om FORNY2020 verifiseringsmidler med hjelp av VIS.

Søk om FORNY 2020-midler – 170 millioner kroner i potten

Forskere i Bergen har nå muligheten til å søke om støtte fra Forskningsrådet for innovasjonsprosjekter med kommersiell vinkling. Verifiseringsmidler er en gylden mulighet til å skaffe midler til å gjennomføre uttesting, oppskalering og videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt – uavhengig av fagfelt.
20.08.2019

Totalrammen for FORNY 2020-utlysningen er denne høsten 170 millioner kroner. Dette er den største utlysningen i ordningens historie. 60 av millionene i utlysningen er øremerket BIOTEK 2021.

VIS har lang erfaring med å skrive søknader og har de senere år hatt en suksessrate på 30 – 50 % på våre søknader. VIS hjelper deg gjerne med søknadsskriving, prosjektledelse og forretningsutvikling.

Søknadsfrist er 25. september og det er derfor svært viktig at du tar kontakt med oss allerede i dag om du ønsker vår bistand.

Skal bidra til positiv samfunnsnytte

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge. Prosjektene skal kunne vise til et tydelig kommersielt potensial utover hva som er vanlig i bransjen og en positiv samfunnsnytte. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet ha fokus på å avklare viktige spørsmål, som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Hva kan du søke om støtte til?

Typiske aktiviteter inkluderer å utvikle, avklare og demonstrere teknologikonsepter, bekrefte resultater, validere teknologi i laboratoriet, avklare anvendelsesmuligheter og markedspotensial, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodeller og etablering av kontakt med mulige kunder og brukere.

Spesifikasjoner

  • 1o siders prosjektskisse
  • Budsjettramme: maks 5 millioner NOK for FORNY 2020-prosjekter, maks 8 millioner for BIOTEK 2021-prosjekter
  • Varighet: 1 – 3 år
  • Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene

Benytt muligheten og forhør deg med oss i VIS om verifiseringsmidler fra FORNY 2020.

Kontaktpersoner

Helse, biomedisin og molekylærbiologi: Kine Gregersen

Marin og akvakultur: Dag Finne

Naturvitenskap, energi, teknologi, IKT, samfunnsvitenskap osvSteffen Boga

Generelle spørsmål: Mona Brunes Leirgulen

Kontakt oss
Fakta

Om programmet- FORNY 2020

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. Programmet prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell eller samfunnsmessig avkastning og høy gjennomføringsevne.

Programmet støtter utvikling av ideer og forsknings-resultater generert både av forskere og studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner. Kilde: nfr.no


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28