Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > #Debatt: Ryddesjau i virkemiddelapparatet
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har bestilt gjennomgangen av virkemiddelapparatet som Deloitte nå har levert. Foto: Vegard Breie

#Debatt: Ryddesjau i virkemiddelapparatet

Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. I en fersk rapport gir Deloitte regjeringen 27 anbefalinger om hvordan vi kan organisere virkemiddelapparatet bedre for å lykkes. Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) mener at flere av forslagene er gode, men er kritiske til om endringene vil føre til et slankere og mer smidig virkemiddelapparat.
09.11.2019

Det er en omfattende gjennomgang Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har satt i gang. Det næringsrettede virkemiddelapparatet består av over 150 ordninger som med 10 milliarder kr. skal støtte 9 000 bedrifter hvert år. Mange bedrifter synes det er vanskelig å orientere seg i en jungel av ordninger.

Forslagene som ble lagt frem 8. november skal føre til et mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt virkemiddelapparat. Deloitte har hatt hovedansvaret for å kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom aktørene og foreslå tiltak på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

FIN har fulgt konsulentenes arbeid tett. Styreleder i FIN og adm. dir. i VIS, Anders Haugland, mener at flere av forslagene er riktig medisin for å få frem flere bedrifter og innovasjonsmiljøer med internasjonal konkurransekraft. Det er disse som vil drive omstillingen av Norge og som vi skal leve av. Han er likevel ikke helt fornøyd.

-Det store spørsmålet som bør stilles, er om anbefalingene vil føre til et slankere virkemiddelapparat, hvor en større andel av pengene kommer raskere i arbeid i næringslivet. Et mål for redusert størrelse gjennom forenkling burde vært målsatt. Å legge Siva som en divisjon under Innovasjon Norge mener vi kan bli utfordrende. Siva forvalter de indirekte virkemidler på en effektiv og ubyråkratisk måte. Vi tror dette best lar seg opprettholde om Siva fortsetter å stå på egne bein, sier Haugland.

Økt satsing på innovasjonsøkosystemer

Innovasjonsselskapene har en viktig rolle i økosystemet for innovasjon. De forvalter en rekke ordninger indirekte på vegne av virkemiddelapparatet som skal bidra til samspill mellom gründere, etablert næringsliv, forskning og kapital. Haugland har noen klare formeninger om hva som kan bane vei for et mer effektivt og konkurransedyktig innovasjonssystem.

-Å legge klyngeprogrammet, inkubatorprogrammet for vekstbedrifter og Norsk katapult til Siva er noe vi har jobbet for i lang tid og støtter ett hundre prosent. Det vil gjøre det enklere å utvikle større og mer slagkraftige satsinger hvor man bedre kan utnytte synergier mellom programmene, sier Haugland.

Trine Ellingsen, daglig leder i FIN, trekker frem at satsing på kommersialisering av forskning er helt sentralt for en økonomi i omstilling, og at det derfor er positivt at det foreslås å styrke teknologioverføringskontorenes rolle i kommersialisering av offentlig finansiering forskning.

-Det er også svært positivt at det foreslås å satse mer på klyngene som et verktøy for økt internasjonalisering og eksport. Dette har FIN vært opptatt lenge da klyngene er i en svært god posisjon til å påta seg flere internasjonale oppgaver, sier Ellingsen.

Det regionale nivået

De 11 nye regionene skal få en større rolle i næringsutvikling. Det som er krevende på det regionale nivået er at det er en uavklart arbeidsfordeling mellom innovasjonsselskapene og Innovasjon Norge.

-Vi mener at det må være fylkeskommunene som skriver oppdragsbrev og bevilger penger på regionalt nivå. Hvem som gjør hva vil da bli bestemt av regionenes prioriteringer, avslutter Ellingsen.

Last ned rapporten og les mer om anbefalingene der.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28