Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > COVID-19: 10 tiltak for å redde oppstartbedriftene
Anders Haugland, administrerende direktør i VIS. Foto: Camilla Waage

COVID-19: 10 tiltak for å redde oppstartbedriftene

Oppstarts- og vekstselskaper er særlig utsatt i forbindelse med COVID-19-krisen. I helgen jobbet en ekspertgruppe med å lage forslag til regjeringen til tiltak som kan demme opp for problemene bedriftene nå opplever
24.03.2020

Hvilke tiltak er nødvendige for at norske oppstarts- og vekstselskaper skal komme seg helskinnet gjennom COVID-19-krisen?

Anders Haugland, adm. direktør i VIS , har i løpet av helgen deltatt i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har kommet med en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidet er i regi av Abelia på oppdrag fra regjeringen.

I tillegg til Haugland bestod bestod gruppen av Karl Christian Agerup (daglig leder i Forskningsparken i Oslo), Alexander Woxen (daglig leder i StartupLab), Daniel Ras-Vidal (direktør i kunnskapsbyen Lillestrøm), Rikke Eckhoff Høvding (avtroppende leder i NVCA, Norsk Venturekapitalforening) og Øystein E. Søreide (administrerende direktør i Abelia).

Tiltakene ble sendt til regjeringen søndag kveld og mye tyder på at regjeringen før helgen vil vedta en egen tiltakspakke for å løse de spesielle utfordringene bedriftene nå opplever.

10 tiltak for å redde norske oppstarts- og vekstselskaper:

 1. Iverksette en automatisk utsettelse av alle innbetalinger til det offentlige i 120 dager og kutte arbeidsgiveravgiften ut 2020.
 2. Etablere tilskuddsordning til bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet COVID-19-krisen.
 3. Endre opsjonsbeskatningsordningen slik at det å gi lønn supplert med aksjer blir et reelt alternativ til permitteringer.
 4. Forskuddsutbetaling av innvilgede tilskudd og lån i Innovasjon Norge og Norges forskningsråds SkatteFUNN-midler.
 5. Kutte omsetningsgrensen for MVA-registrering for selskaper som har godkjente SkatteFUNN-prosjekter.
 6. Etablere et venturelån i Innovasjon Norge for selskaper som allerede har profesjonelle investorer på eiersiden.
 7. Oppkapitalisere eksisterende og nye investeringsmiljøer gjennom å utvide Investinor sitt fond-i-fond-mandat til 2 mrd kroner.
 8. Øke bevilgningen til pre-såkornordningen med NOK 200 mill og utvide ordningen med investeringsfradrag til også å gjelde investorers investering i investeringsfond som investerer i oppstartsselskaper.
 9. Bedre tilgangen til egenkapital for enkeltselskaper ved å øke Investinors matchingsmandat til NOK 2 mrd. og redusere kravene privat matching.
 10. Øke rammene for dagens investeringsfradrag i oppstartsselskaper til NOK 10 mill/år.


  ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28