Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Permittert eller arbeidsledig? Slik kan du starte for deg selv
Portrait of Hilde Indresøvde
– Vi vil gjerne ha kontakt med folk som har gode ideer. Hos oss kan folk stole på at ingen tar ideen deres, og de kan få kvalifiserte tilbakemeldinger på ideene, sier Hilde Indresøvde, leder for Start & skalering i VIS.

Permittert eller arbeidsledig? Slik kan du starte for deg selv

Over 400 000 nordmenn er arbeidssøkende etter at koronakrisen rammet oss. Å starte opp eget selskap kan være en løsning for mange.
25.04.2020

Det skjedde under oljekrisen, og kommer garantert til å skje igjen: Når folk mister jobben blir ideene man aldri har fått realisert hentet frem, sammen med drømmene om å være sin egen sjef.

Og enten du har ideer om helt nye produkt, eller ønsker å starte din egen virksomhet, finnes det muligheter.

For arbeidsledige

NAV har en egen ordning for arbeidsledige som ønsker å starte for seg selv, der du kan jobbe med etableringen i ett år mens du får dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Den forutsetter at du allerede får dagpenger, og at virksomheten du ønsker å starte vil kunne gi deg en inntekt du kan leve av. Men merk at du ikke kan søke om dagpenger mens du etablerer egen virksomhet dersom du er permittert.

– For å få rett til dagpenger under etablering, må etableringen gjelde ny virksomhet og antas å føre til at man blir selvforsørget. Som permittert har man allerede en arbeidsgiver, så derfor er man ikke i målgruppen, forklarer assisterende direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen.

Det er viktig at forretningsplanen er realistisk, og at den kan føre til en full inntekt. NAV betaler ikke dagpenger til folk som vil utvikle ølbryggingshobbyen sin – med mindre det er realistisk at det kan bli en fulltidsjobb. Søknader om dagpenger under etablering må ha en næringsfaglig vurdering, som ofte gjøres av kommuner eller fylker. NAV hjelper med å skaffe slike vurderinger til søknadene.

– Det skal ikke være en høy terskel, men søkerne må ha tenkt gjennom risikoen, sier rådgiver Erik Werner ved NAV Årstad i Bergen.

– Men dette er en super mulighet, spesielt for folk som har ideer som ikke har en altfor lang vei til markedet, sier Werner.

Kan få kurs av NAV

Også for arbeidsledige som har en genial ide om å bygge en månerakettfabrikk er det mulig å få dagpenger under etableringen, men da må det være utsikter til å få inn andre investorer etter hvert.

Det er også mulig å ha omsetning i selskapet, så lenge dagpengemottakeren ikke tar ut lønn.

– NAV har ingen andre «ordninger» hvis man tenker på pengestøtte. Våre bidrag er primært knyttet til råd og veiledning. NAV sentralt er med å finansiere ulike etablererkurs. Vi anbefaler alltid nyetablerere å delta på et slikt kurs, der man får bistand med å lage en forretningsplan, sier Hysing-Olsen.

Slike kurs kan være smarte å få med seg, supplerer Werner:

– For de som ikke har en klart beskrevet forretningside og trenger å sortere litt kan en i mange tilfeller få et kurs hos oss, som munner ut i en forretningsplan. Det er et nettbasert kurs, som en kan ta parallelt med at en setter i gang.

Slik kan permitterte komme i gang

For de mange som nå er permitterte, og derfor ikke varig arbeidsledige, er situasjonen en annen. Da har en fortsatt et arbeidsforhold, som skal respekteres. Men med mindre en er bundet av konkurranseklausuler står en fritt til å jobbe for andre.

– Permitterte må være tilgjengelige for sin arbeidsgiver, i tilfelle behovet for arbeidskraft dukker opp igjen. En har også en plikt som arbeidsledig til å se etter muligheter hos andre arbeidsgivere, uavhengig av bransje og lønnsnivå, sier Werner.

Men det er likevel lov å tenke på og jobbe med ideer som kan bli en fremtidig inntektskilde.

– NAV har ikke noe ønske om å hindre folk i å sette i gang med ny virksomhet, så lenge hovedbeskjeftigelsen er å være klar til å jobbe igjen. Men det fins både kvelder og helger, og man kan bruke tiden godt til å utvikle nye ideer. Og i praksis er det rikelig tid til slikt nå. Folk må bare ikke gjøre seg utilgjengelige for arbeidsgiver og NAV, sier Werner.

Hvor grensene går mellom bare å utvikle en ide og å faktisk etablere ny virksomhet kan være uklare, men det viktigste er å være åpen og ha en god dialog med NAV.

VIS tar imot nye ideer

I VIS – Vestlandets innovasjonsselskap – står Hilde Indresøvde og kollegaene klare for å ta imot gründerideer som kan bli til store og små fremtidige selskap.

Vi vil gjerne ha kontakt med folk som har gode ideer. Hos oss kan folk stole på at ingen tar ideen deres, og de kan få kvalifiserte tilbakemeldinger på ideene, sier Indresøvde.

VIS tilbyr ulike program for oppstartsselskaper, for alt mellom små, forbrukerrettede innovasjoner til store, tunge forskningsprosjekter som kan munne ut i revolusjonerende, nye medikamenter.

– Hvis ideen er god, innovativ og skalerbar, passer den inn hos oss, sier hun.

VIS har omfattende kompetanse på forretningsutvikling og finansiering, og et stort nettverk innenfor mange bransjer.

Et av de beste rådene Indresøvde kan gi er å teste ut ideen mot markedet tidlig. Det hjelper lite med en god ide om et produkt om ingen vil betale for det.

– Vi gir tidligfaserådgivning, der vi bruker en avklaringsfase på tre måneder for å se om ideen er liv laga, forteller hun.

Viktig å begynne med behovet i markedet

Det blir gjort markedsundersøkelser, og en tar gjerne kontakt med mulige kunder for å høre om deres behov.

– En må begynne med behovet i markedet, ikke produktet. Markedet må testes ut så tidlig som mulig, og dette er et godt råd til alle som vil begynne med noe nytt, sier hun.

Selskapene VIS er fødselshjelper for har som fellesnevner at de på en eller annen måte er innovative. Dersom du ønsker å starte din egen virksomhet innenfor en etablert bransje finnes det andre ordninger og program.

– Det må være noe nytt og innovativt. Men starter du opp en frisørsalong som har noe innovativt ved seg, så er du også hjertelig velkommen hos oss, sier hun, og oppfordrer alle med gode ideer om å ta kontakt.

I månedsskiftet april-mai har VIS planlagt et webinar for interesserte som har en god ide eller en grunder i magen, og det er bare å følge med på VIS Gründer på Facebook.

Kan få midler fra etablererfond

Etablerersenteret gir hjelp og rådgivning til alle som vil starte bedrift i Vestland fylke, og tilbyr flere kurs, som 1-2-3-Etablering.

Senteret formidler også støtte gjennom Etablererfondet, for personer bosatt i det tidligere Hordaland fylke. Andre områder har også tilsvarende ordninger.

– Etablererfondet er for selskap i veldig tidlig fase. Det henvender seg til de som ikke har kommet inn under Innovasjon Norge sine retningslinjer ennå. De har ideen sin, men må finne ut litt mer, sier rådgiver Sidsel Humberset ved Etablerersenteret.

Etablererne må søke selv, men får hjelp av Etablerersenteret. I likhet med det meste av virksomhet nå skjer kontakten kun digitalt. Men trafikken på telefon og andre kanaler er likevel stor.

– Mange er fortvilet, og forteller at de sitter alene nå. Det er nok mange som er rammet av brakkesyken. Men vi er tilgjengelige, sier Humberset, og oppfordrer folk som vil starte for seg selv om å ta kontakt.

Kun lov med korte studier

For arbeidsledige og permitterte som ønsker å studere har det kommet forslag om at de kan studere selv om de får dagpenger. Men forslaget er ikke vedtatt.

– Hovedregelen er fortsatt at studier og dagpenger ikke lar seg kombinere. Men det finnes unntak for korte kurs som avsluttes, og som typisk gjøres innenfor ett semester, forteller Erik Werner.

Arbeidsledige som ønsker å ta kurs eller utdanning må ta kontakt med NAV.

Personer som allerede har søkt om og fått godkjent dagpenger under etablering, men som sliter med å få gjennomført etableringen på grunn av koronarelaterte problem, bør være oppmerksomme på at 12-månedersperioden ikke kan utvides. De bør derfor heller vurdere å gå over til vanlige dagpenger en periode, for å fortsette med ordningen senere, når økonomien har normalisert seg.

Trenger du hjelp til å utvikle din forretningsidé?

Trykk på den grønne knappen under og send oss en uforpliktende forespørsel i skjemaet som dukker opp på neste side. Så tar vi kontakt med deg. Du kan også nå oss på telefon. Kontaktinformasjon til våre prosjektledere finner du øverst til høyre for denne teksten. Vi har mange ulike tilbud og ønsker i samtale med deg å finne det som er rett for deg og din idé.

Ta kontakt med oss


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28