Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Eierne investerer 21 millioner kroner i VIS
Stine Fiksdal er svært fornøyd med at eierne satser stort på VIS.

Eierne investerer 21 millioner kroner i VIS

VIS – Vestlandets innovasjonsselskap, har gjennomført en vellykket emisjon, der de eksisterende eierne går inn med 21 millioner kroner. SIVA – Selskapet for industrivekst – kjøper seg opp i selskapet.
16.09.2020

Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Siva, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole investerer i selskapet.

Siva utvider sitt eierskap fra 13,56 prosent til 22,2 prosent. Havforskningsinstituttet er den eneste eieren som ikke er med på emisjonen, og reduserer eierskapet fra 14,52 prosent til 5,9 prosent.

– Jeg setter stor pris på at eierne av VIS slutter opp om selskapet ved å tilføre 21 millioner kroner i ny egenkapital. Gjennom emisjonen legges et trygt finansielt grunnlag for selskapet. Selskapet vil fremover spisse sin virksomhet og ha fokus på sine kjerneoppdrag for eierne og andre samarbeidspartnere, innenfor en ramme hvor driften av selskapet er økonomisk bærekraftig. Eierne har i denne forbindelse også tydeliggjort VIS sitt oppdrag med å understøtte eierinstitusjonenes arbeid med å drive frem og sikre rettigheter fra forskning, og å kommersialisere forskningsresultater. Videre vil VIS innen sitt område for Start og skalering ha en tydelig rolle med å legge til rette for gründere, innovasjonsarbeid og vekstprogrammer, sier Østbø.

Viktig for morgendagens næringsliv
Etter emisjonen er VIS styrket som selskap, og kan dermed fortsette å levere viktige tjenester for innovasjon i samfunnet. VIS jobber både med kommersialisering av forskning (såkalt TTO-virksomhet) og gründerstøtte. Kombinasjonen av forskning og entreprenørskap gjør innovasjonsmiljøet rundt VIS særlig interessant for Siva:

– Siva investerer videre i VIS fordi Bergen, Vestlandet og Norge trenger et flerfunksjonelt innovasjonsselskap som VIS. Med TTO-funksjon, flere inkubatorer – tett koplet til regionens klynge- og katapultmiljøer – samt med tidlig-fase investeringskapasitet er VIS en strategisk viktig bidragsyter for utvikling av morgendagens næringsliv, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

– VIS en helt sentral aktør

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sittet i VIS’ styre i flere år, og er fornøyd med at selskapet nå blir styrket. Det gjør det lettere for Universitetet i Bergen å lykkes med nyskaping:

– Arbeidet med innovasjon er en del av UiBs kjernevirksomhet og en viktig del av UiBs strategi for fremtiden. UiBs satsing på innovasjon er inne i en viktig fase der arbeidet struktureres på en ny og mer slagkraftig måte. For oss er VIS en helt sentral aktør og samarbeidspartner for at vi skal lykkes med dette feltet. Derfor går vi inn med midler i emisjonen, sier Bernstrøm.

Gründerskap og skaperkraft

Konstituert administrerende direktør Stine Fiksdal begynte i VIS våren 2020, og er glad for at eierne vil satse enda mer på selskapet:

– Dette gir et kjempegodt grunnlag for å bygge et solid og slagkraftig innovasjonsselskap for Vestlandet. I hele prosessen har vi hatt en veldig god dialog med eierne og styret, og vi er godt i gang med å rigge oss for fremtiden, sier hun.

Arbeidet med å spisse det forskningsbaserte innovasjonsarbeidet er allerede i gang, men ved å kjøpe seg opp har Siva understreket at det også er svært viktig også å intensivere arbeidet med annen innovasjon.

– Med SIVA så tydelig ombord på eiersiden, er det et viktig signal til VIS om å fortsette å ha en sentral rolle i økosystemet for innovasjon på Vestlandet. Det setter også forventninger om å videreutvikle et godt samarbeid med kommunen og fylkeskommunen for å mobilisere til gründerskap og skaperkraft i hele regionen.

 

Slik blir den nye eierfordelingen:

Emisjon i VIS 14.09.2020
Tegningsbeløp Eierandel etter emisjon
Universitetet i Bergen  kr         7 020 783,06 33,4 %
Helse Bergen  kr         7 020 783,06 33,4 %
Havforskningsinstituttet 5,9 %
SIVA-Selskapet for industrivekst SF  kr         5 896 996,41 22,2 %
Høgskulen på Vestlandet  kr            802 704,75 3,8 %
Norges Handelshøyskole  kr            258 839,81 1,2 %
Totalt  kr       21 000 107,09 100,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

VIS gir råd og bidrar med forretningsutvikling på innovasjonsfeltet, og kobler partnere og investorer for innovasjonsprosjekter. Selskapet har evaluert mer enn 2600 innovative ideer, gitt veiledning til over 600 oppstartsbedrifter, har søkt om rundt 500 patenter, bidratt til å skape mer enn 1000 arbeidsplasser i innovasjonsmiljøet og vært med på å tilføre mer enn to milliarder kroner til selskaper hos VIS.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28