Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Ny ledergruppe i VIS

Ny ledergruppe i VIS

Med virkning fra 14. september 2020 fikk VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap en ny ledergruppe. Hvilke ambisjoner har de for selskapet fremover?
17.09.2020

Stine Fiksdal
Administrerende direktør (Konstituert)

Stine har 20 års erfaring fra finans og konsulentbransjen. Hun startet i VIS i mai 2020, og kommer fra en stilling som Chief Operating Officer i Sbanken hvor hun var en del av konsernledelsen siden 2015.  Tidligere har hun også erfaring som salgsdirektør i Tryg, leder for Lean og rådgiver innen HR.  Hennes faglige bakgrunn varierer fra grunnfag Psykologi i Heidelberg, Bachelor i sosialt arbeid ved HVL, videreutdannelse innen organisasjon og ledelse på NHHK og Solstrandprogrammet hos AFF.

Den røde tråden i min karriere har vært mennesker, derfor er også mitt første lederprinsipp «People first». Jeg vil bidra til å utvikle et solid og slagkraftig innovasjonssenter skaper samfunnsnyttige løsninger av forskningsresultater og tilrettelegger for entreprenørskap og skaperkraft i regionen.

 

 

Portrait of Halvor


Halvor Aas
Leder Økonomi og Stab/Støtte

Halvor er utdannet siviløkonom med HAE fra NHH. Tidligere arbeidserfaring er  innen Analyse-, megler- og tradingfra bank (DnB og Kreditkassen) Industri (Norske Skog) og energi (Bergen Energi Markets AS , ICAP Energy AS og ECM AS)

I tillegg har han vært med å bygge opp  meglerselskap og hedge fund. Han har i 14 å vært ansatt i VIS,  med overordnet lederansvar for økonomi.

– Jeg vil bidra til at VIS har systemer og økonomi som sikrer eiere og andre samarbeidspartnere leveranser av høy kvalitet.

 

 


Kjartan Kramer
Leder Forskningsbasert Innovasjon

Kjartan har sin utdannelse innen maskiningeniør, og biologi , og har videreutdanning innen teknologiledelse og driftsledelse. SINTEF, Kværner Eureka , Noraqua/ EWOS/ Cargill har vært hans tidligere arbeidsgivere . Implementering av ny teknologi og andre forbedringer har vært en rød tråd.

Til sammen har han 20 år med ulike roller innen utvikling og drift av fôrproduksjon til havbruksindustrien i Norge og Scotland. De siste 10 årene før han kom til VIS var han«Ops Lead» i Cargill North Sea.  I løpet av disse årene har han erfaring med å opprette eget selskap.

Jeg ønsker å bidra til bedre og mer målrettet kontakt mellom FoU miljøene, viktige næringer og samfunnsbyggere i vår region – spesielt i Vestland, men også lengre ut i verden.

 

 


Mari Kristine Rørvik
Leder Forskningsbasert Innovasjon

Mari er økonom fra NHH, med master i finansiell økonomi og CEMS master i internasjonal ledelse. I tillegg har hun Innovasjonsledelse fra NHH og Bærekraft som konkurransefortrinn fra BI

I finans- og konsulentbransjen har hun skaffet seg bred erfaring,  og som daglig leder av et av Norges mest innovative verdipapirforetak i Sbanken, konsulent innenfor strategi og prosess i  PwC og Kapitalforvalter i DNB Liv. I tillegg har hun styrerfaring fra finans og teknologi.

Mari ledet arbeidet med å lansere Norges første sparerobot, og har implementert en ny og innovativ forretningsmodell for verdipapirfond i Norge.  Videre har hun utviklet og operasjonalisert utviklerteam offshore som i dag er kryssfunksjonelle team på tvers av landegrenser.

Jeg ønsker at VIS i enda større og sterkere grad skal klare å ta den gode forskningen som utføres hos våre eierinstitusjoner til å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

 

Portrait of Hilde
Hilde Indresøvde
Leder Start og Skalering

Hilde har utdanning innen Innovasjonsledelse, NHH, Inkubasjonsledselse, NTNU, Coaching BI  og Sosiolog med Cand.polit, UiB.

I perioden 2014 til 2019 har hun ledet VIS sine oppstarts- og vekstprogrammer, og tidoblet kundegrunnlag og antall oppstartsbedrifter som har tilhørighet  til VIS.  Inkubatorsatsingen  er  nasjonalt anerkjent, av SIVA,  og ansett som  et av landets beste inkubatormiljø basert på verdiskaping. Hilde har en sentral rolle i utviklingen av et bærekraftig økosystem for innovasjon i regionen

VIS skal være et levende og inkluderende miljø der mennesker møtes, innoverer og sammen utgjør en forskjell. VIS skal tilby relevante oppstarts- og vekstprogram for dem som ønsker å starte opp, videreutvikle og skalere egen bedrift. VIS skal fortsatt være et av landets fremste miljøer for nyskaping og innovasjon.

 

 


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28