Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Lanserer digitalt verktøy til hjelp for autister

Lanserer digitalt verktøy til hjelp for autister

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser møter utfordringer i samspill med andre, og dette kan gjøre skolegang spesielt utfordrende. Selskapet Youwell har sammen med Helse Fonna laget et digitalt verktøy som hjelper barna med å overvinne vanskene.
12.10.2020

Verktøyet heter ViMo, og metoden, innholdet og portalen har vært utviklet de siste fem årene. 26. oktober er ViMo endelig klart til lansering.

Grunnvansken ved autismespekterforstyrrelse er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende. Barn og
unge med autismespekterforstyrrelser er visuelt sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre.

Ved bruk av ViMo kan brukerne enkelt benytte seg av ulike verktøy og metoder, utviklet av spesialister som Jed Baker, Carol Gray, Lee A. Wilkinson, Daniel LeGoff
og Simon Baron-Cohen. Metoden har påvist god læringseffekt innen sosial fungering, språk og kommunikasjon, rigiditet og repetitiv atferd.

– Målet er å lære barna bedre sosiale ferdigheter. Det handler rett og slett om å få og holde på venner, og på lang sikt kan det gjøre at barnet som voksen
har større sannsynlighet for å kunne ha en jobb og delta i yrkeslivet, sier Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, Helse Fonna HF.

ViMo vil lette gjennomføring av sosial ferdighetstrening i skolen, og kan hjelpe elevene til å etablere og opprettholde relasjoner, redusere stressfaktorer og forstå bedre det
sosiale samspillet slik at eleven fungerer bedre i sosiale settinger.

– Mestringen kan styrke barna i hverdagen og forebygge utvikling av psykiske lidelser som følge av ensomhet eller vansker med å håndtere sosiale situasjoner. Slik kan videomodellering være aktuelt også for barn med ADHD, sosial angst eller andre sosiale- og kommunikative vansker, sier Øyjord.

For mer informasjon om ViMo: http://vimo.no/
For mer informasjon om lanseringsarrangementet: http://lansering.vimo.no/

VIS har hjulpet til i prosjektet ved å initiere samarbeid og bidra til utvikling.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28