Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Innovative studenter i praksis hos VIS

Innovative studenter i praksis hos VIS

Denne våren har VIS syv praksisstudenter fra HVL på utplassering. Under det 10 uker lange praksissoppholdet vil studentene få brukt pensum i praksis og testet seg på forskjellige arbeidsoppgaver som de vil møte i arbeidslivet. For VIS vil det være hjelpsomt og spennende å få inn synspunkt utenfra, fra studenter med fersk kunnskap om innovasjon.
19.05.2021

Sara Schreiner og Katinka Bratland

Sara Schreiner og Katinka Bratland i VIS har det overordnete ansvaret for selve praksisen og studentene. De lot seg imponere av dyktige og engasjerte studenter.

«VIS er veldig glad og takknemlig for muligheten til å ha praksisstudenter fra HVL. Dyktige, engasjerte og kunnskapsrike studenter, som bidrar sosialt og ikke minst faglig», sier prosjektleder Katinka Bratland.

Forventninger til praksisperioden

Roger Han er intern i VIS Startup.

Vi har stilt spørsmål til studentene om deres forventninger til praksisperioden og Roger Han (28) sier dette:

«Jeg forventer å møte Norges beste kraftsenter for innovasjon! Håper også på å få oppleve det lokale og regionale økosystemet i sin helhet»

Trude Rødningen Opheim er intern for Norwegian Smart Care Cluster som er et prosjekt i VIS.

Videre forteller Trude Rødningen Opheim (22) dette om sine forventninger.

«Mine forventninger er å få direkte læring om innovasjon og klyngearbeid. Jeg forventer også å få utvidet nettverket mitt samt å utfordre meg selv til å gå ut av komfortsonen.»

Hvorfor akkurat innovasjon?

Eirin Skoglie Aarem er intern i MED.hjelper som er et prosjekt i VIS

Flere av studentene har et brennende engasjement for nyskapning og utvikling, samt ny teknologi. Grunnen til at studentene har valgt å ta en master innen innovasjon er ganske forskjellig. Eirin Skoglie Aarem (24) begrunner her hvorfor hun studerer innovasjon.

Kristi Skår jobber med ulike forskningsinnovasjon prosjekter.

«Jeg tar en utdanning innen innovasjon fordi jeg behøver en startramme for å få utløp for alle mine ideer. Mens noen tyr til metoder som yoga og meditering for å koble av – utvikler jeg derimot ulike konsepter i hodet.»

Mens Kristi Skår fortsetter.

«Grunnen til at jeg ønsket å ta en utdanning innen innovasjon er fordi jeg ønsket å få et større innblikk i hvordan utvikling på ulike områder foregår. Spesielt med teknologien som er et veldig viktig moment for fremtiden og at alt bare blir mer og mer teknologisk.»

Inntrykk og erfaringer

Simen Johannesen Dolve er intern i VIS Startup.

Det å komme inn som praksisstudent i en helt ny virksomhet er både spennende, utfordrende og litt skummelt for de fleste. Det er knyttet mange forventninger til perioden og overraskelsene står i kø. Et par av studentene har utalt seg om hva som har gitt størst inntrykk og hva som har overasket dem mest. Simen Johannesen Dolve (28) nevner dette om hva som har gitt størst inntrykk.

Runa Vatna Sandmoen jobber med ulike forskningsinnovasjon prosjekter.

«Det jeg har satt stor pris på og som har gitt størst inntrykk siden jeg kom som ny praksisstudent er hvor åpen, inkluderende og hyggelige alle sammen er. Det er en genuin interesse i å bli kjent, samt å dele egne erfaringer og ideer.»

 

Videre forteller Runa Vatna Sandmoen (25) om den største overraskelsen så langt.

Christer Sørensen jobber med ulike forskningsinnovasjon prosjekter.

«Den største overraskelsen så langt er kanskje det at forretningsutvikling ikke er så mystisk som jeg trodde, og at det i bunn og grunn er mennesker som står bak enhver prosess og system, uansett hvor digitaliserte vi blir.»

Under en praksisperiode er det mange temaer og arbeidsoppgaver som er spennende. Christer Sørensen forteller om det han syntes har vært interessant.

«Jeg synes spesielt helseprosjektene og nyskapning innen medisinsk utstyr er meget spennende. Det skjer mye innovasjon i denne næringen og det er inspirerende å ha jevnlige møter med kardiologier og hjertespesialister og være med å bidra til å realisere prosjektene..»

Vinn-vinn for begge parter

Stine Fiksdal som er konst. Administrerende direktør i VIS har utallet seg om praksisstudentene fra HVL.

«For oss i VIS er det å ha praksisstudenter svært verdifullt. Min erfaring er at studentene bringer med seg positiv energi, nysgjerrighet og nye perspektiver. Det utfordrer oss og bidrar til at vi utvikler oss.»

 

 

 

 

Fakta

VIS – Vestlandets innovasjonsselskap AS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole.

VIS har syv studenter fra Høyskolen på Vestlandet (HVL), som også er en av VIS sine eiere, som praksisstudenter i 10 uker, fra 15 mars til 28 mai. Fem av disse studentene tar en master i innovasjon og ledelse (MIL) og to tar en master i innovasjon og entreprenørskap (INN).  Disse syv studentene skal jobbe med ulike prosjektledere/forretningsutviklere å få bidra inn i forskjellige prosjekter i VIS.

Studentene har ulik bakgrunn og kommer fra forskjellige deler av landet.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28