Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Investor

Investor

Porteføljen vår består av selskaper innen de fleste bransjer og fagfelt. Noen av selskapene har kort vei til markedet, andre har lengre løp.

VIS er en institusjonell serieentreprenør med lang erfaring og kompetanse som bidrar til å redusere risiko i prosjektene.

Vi har en omfattende portefølje av oppstartsselskaper, og er alltid interessert i å samarbeide med investorer som ønsker å bidra med kompetanse, nettverk og kapital.

Våre forretningsutviklere jobber med en rekke lovende oppstartsselskaper samt forsknings- og utviklingsprosjekt. Vi avklarer markedspotensial, og hjelper oppstartsselskapene med søknader til Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›

Sitter du på kompetanse og nettverk?

Mange av oppstartsselskapene i porteføljen har behov for økt kompetanse innen ulike fagområder. Vi er derfor alltid på jakt etter dyktige entreprenører som ønsker å bidra med erfaring og nettverk inn i våre selskaper, både på deltid og heltid. Det er også behov for å fylle styreverv i ulike oppstartsselskaper.

Vil du bli bedre kjent med porteføljen vår?

Vi hjelper deg å finne selskaper eller prosjekter som passer din portefølje og kompetanse. Du finner noen av selskapene vi jobber med her.

På våre  jevnlige presentasjonsdager viser vi frem våre mest lovende selskaper. Dette kan vi også arrangere på forespørsel for større investorer og fond. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å bli invitert til slike arrangementer.

Har du kapital du ønsker å investere?

VIS jobber aktivt med å legge til rette for investorer som ønsker å investere i tidligfaseselskaper. Vi samarbeider også med englenettverk, fond i alle faser, industrielle aktører og enkeltinvestorer – både i Norge og i utlandet. Dermed ligger alt til rette for å samle gode krefter til å løfte lovende oppstartsselskaper.

I enkelte tilfeller medinvesterer vi i tidligfaseselskaper. Vi har ingen spesielle krav til slike investeringer utover det at vi utelukkende investerer i selskaper som er tilknyttet vårt økosystem:

  • Gjennom våre oppstarts- og vekstprogrammer får vi kontakt med spennende oppstartsselskaper og ideer hvor vi gjør rene finansielle investeringer. Her er vi tett på selskapet og bidrar med kompetanse gjennom våre ansatte, våre eieres FoU-ressurser og våre nettverk. På denne måten kan vi bidra til at oppstartsselskapene oppnår suksess.
  • Den andre kanalen er fra ideer som springer ut fra FoU-institusjonene som VIS skal betjene. Typisk vil dette være ideer fra en forsker eller et forskerteam med en forskningsbasert teknologi som kan kommersialiseres til et produkt eller en tjeneste.

 

Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28