Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Ny ledergruppe

Ny ledergruppe

Med virkning fra 14. september 2020 fikk VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap en ny ledergruppe. Hvilke ambisjoner har de for selskapet fremover?

Stine Fiksdal, Administrende direktør (Konstituert)

AFF: Solstrandprogrammet, Bachelor fra HVL og videreutdannelse inne organisasjon og ledelse fra NHHK. De siste 5 årene en del av konsernledelsen i Sbanken som Chief Operating Officer, tidligere 10 år i Tryg, erfaring fra HR, leder for nordisk Business transformation team og salgsdirektør innen privatmarkedet. Tidligere erfaring fra konsulentbransjen. Startet min yrkesaktive karriere med 2 år i barnevernstjenesten.

Den røde tråden er mennesker, derfor er også mitt første lederprinsipp «people first». Jeg vil utvikle et solid og slagkraftig innovasjonssenter som bidrar til å skape samfunnsnyttige løsninger av forskningsresultater og tilrettelegger for entreprenørskap og skaperkraft i regionen.

 

 

Portrait of Halvor

Halvor Aas, Leder Økonomi og Stab/Støtte

Siviløkonomi HAE fra NHH. Analyse-, megler- og trading erfaring fra bank (DnB og Kreditkassen) Industri (Norske Skog) og energi (Bergen Energi Markets AS , ICAP Energy AS og ECM AS)  Har vært med å bygge opp  meglerselskap og hedge fund.

– Jeg vil bidra til at VIS har systemer og økonomi som sikrer eiere og andre samarbeidspartnere leveranser av høy kvalitet. 

 

 

 

 


Kjartan Kramer. Leder Forskninsbasert Innovasjon

Maskiningeniør, og biologi . Videreutdanning innen teknologiledelse og driftsledelse. SINTEF, Kværner Eureka , Noraqua/ EWOS/ Cargill . Implementering av ny teknologi og andre forbedringer har vært en rød tråd. 20 år med ulike roller innen utvikling og drift av fôrproduksjon til havbruksindustrien i Norge og Scotland. De siste 10 årene før VIS som «Ops Lead» i Cargill North Sea.  Opprettet eget selskap.

-Jeg ønsker å bidra til bedre og mer målrettet kontakt mellom FoU miljøene, viktige næringer og samfunnsbyggere i vår region – spesielt i Vestland, men også lengre ut i verden.

 

 

 

 


Mari Kristine Rørvik. Leder Forskninsbasert Innovasjon

Økonom fra NHH, med master i finansiell økonomi og CEMS master i internasjonal ledelse. Innovasjonsledelse fra NHH og Bærekraft som konkurransefortrinn fra BI
Bred erfaring fra finans- og konsulentbransjen, daglig leder av verdipapirforetak i Sbanken, konsulent innenfor strategi og prosess i  PwC og Kapitalforvalter i DNB Liv. Styrerfaring fra finans og teknologi.
Ledet arbeidet med å lansere Norges første sparerobot . Implementert en ny og innovativ forretningsmodell for verdipapirfond i Norge.  Satt opp og operasjonaliserte utviklerteam offshore.

-Jeg ønsker at VIS i enda større og sterkere grad skal klare å ta den gode forskningen som utføres hos våre eierinstitusjoner til å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

 

 

 

 

Portrait of HildeHilde Indresøvde, Leder Start og Skalering

Innovasjonsledelse, NHH, Inkubasjonsledselse, NTNU, Coaching BI, 2005, Sosiolog med Cand.polit, UiB,   1990 – 1997.

Ansvarlig for tidoblet kundegrunnlag og antall oppstartsbedrifter i VIS sine oppstarts- og vekstprogrammer i perioden 2014-2019. Ledet inkubatorsatsingen frem til å bli en av landets beste inkubatormiljø (SIVA rangering basert på verdiskaping) Har en sentral rolle i utviklingen av et bærekraftig økosystem for innovasjon i regionen

-VIS skal være et levende og inkluderende miljø der mennesker møtes, innoverer og sammen utgjør en forskjell. VIS skal tilby relevante oppstarts- og vekstprogram for dem som ønsker å starte opp, videreutvikle og skalere egen bedrift. VIS skal fortsatt være et av landets fremste miljøer for nyskaping og innovasjon.

 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28