Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss
TENK STORT. VIS DET.

Om oss

VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen.

Vår ambisjon er å være den naturlige støttespilleren for etablert næringsliv med utfordringer og forskere, gründere og studenter med resultater eller ideer med et innovativt potensial. Målet er at ideen skal være levedyktig i fremtiden, og tilføre samfunnet bedre tjenester, produkter eller prosesser.

VIS har samarbeidsferdighetene som kreves for at Vestlandets økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst skal ha både bredde, spiss og ambisjoner. Våre forretningsutviklere og rådgivere vil legge til rette for å gi relevante råd, koble ulike miljøer, gjennomføre prosjekter og gi deg mulighet til å benytte deg av vår omfattende kompetanse.

  • VIS gir råd: Vi har omfattende kompetanse på rådgiving innen forretningsutvikling og innovasjon.
  • VIS nettverksbygger: Vi finner partnere og finansiering for gründerprosjekter og forskningsbaserte innovasjonsprosjekter.
  • VIS gjennomfører: Vi gjennomfører nyetableringer og innovasjonsprosesser.

VIS er det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO), som ble etablert i 2004. VIS er et akronym for Vestlandets Innovasjonsselskap AS som er det formelle selskapsnavnet. VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem gode ideer og verdiskaping.

VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole. I tillegg har vi en rekke forskningspartnere: NORCE ( Christian Michelsen Research / Uni Research), Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Fonna, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Nofima og Sjukehusapoteka Vest.  Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Til sammen har institusjonene 4000 forskningsårsverk og en forskningsbase på 5 milliarder kroner. Forskere, vitenskapelig ansatte og studenter fra disse institusjonene gir VIS over 100 innovative ideer hvert år – fra et bredt spekter av spennende fagområder.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
2632
Innovative ideer
er evaluert av VIS
622
Oppstartsbedrifter
er veiledet av VIS
109
Forskningsbaserte oppstartsbedrifter
er startet av VIS
1000
Arbeidsplasser
er skapt i miljøet rundt VIS
471
Patenter
er søkt om av VIS
267
Avtaler
er håndtert av VIS
2148 MNOK
Ekstern kapital
er tilført selskaper hos VIS
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28