Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Fiberoptisk tunnellovervåkning
Highway tunnel from a distance

Fiberoptisk tunnellovervåkning

I Norge er det årlig 1300 sammenbrudd, 25 branner og 15 nærbranner i motorvogner. I mange alvorlige tilfeller er det bare tilfeldigheter som har gjort at man har unngått tap av liv.

Fiberoptisk tunnelovervåkning (FOTS)-prosjektet har som mål å forbedre trafikkflytovervåkning på veier, og spesielt i tunneler, ved hjelp av fiberoptisk teknologi.

I 2004 implementerte EU (EU) tunnelsikkerhetsdirektivet 2004/54/EC1, som beskriver kravene til overvåking av alle veitunneler med en lengde på minst 500 m. Norge har akseptert  direktivet og innført det fra 2006. Det er imidlertid fortsatt 800 tunneler uten tilstrekkelig overvåking, hvorav man planlegger å renovere 200 i løpet av de neste årene.

Løsningene som er tilgjengelige på markedet i dag, er kompliserte. De er utsatt for ekstern påvirkning fra miljøet, medfører høye installasjons- og driftskostnader og gir ikke tilstrekkelig informasjon. I 2016 undersøkte nasjonalrevisjonen sikkerheten i norske veitunneler og konkluderte med at den ikke er god nok.

Fiber Optic Tunnel Surveillance (FOTS) er en teknologi utviklet av CMR som er bedre egnet til å oppfylle kravene til overvåking enn eksisterende teknologi. FOTS er en robust, sikker, nøyaktig og kostnadseffektiv teknologi som dekker kravene i EU-direktivet.

FOTS gir eierne av tunnelene avgjørende sanntidsinformasjon om trafikkflyt og hendelser som kollisjoner, overbelastning og andre avvik. Ved uønskede hendelser kan tunnelen lukkes, andre bilister bli varslet og beredskapstjenestene automatisk tilkalt.

Med denne teknologien er det mulig å benytte fiberkabler som allerede er installert i tunnelen, eller en ny fiberkabel kan installeres under veileggingen eller bytte av veibanen, noe som sikrer lave installasjonskostnader. Både fiberkablene og kontrollutstyret er installert i et beskyttet miljø, henholdsvis under veiflaten og i tekniske rom. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene betydelig sammenlignet med dagens løsninger.

Hovedmålet med dette prosjektet er å verifisere teknologien og få den ut i markedet , som vil gjøre det mulig å installere systemet i tunneler hvor det kreves overvåkning av trafikkstrømmen – både i Norge og internasjonalt. Prosjektet vil også vurdere om teknologien kan benyttes i overvåking av større utendørsarealer, bygninger, rørledninger og annen infrastruktur.

VIS er ansvarlig for prosjektledelsen. VIS og partner Trafsys A/S er ansvarlig for forretningsutviklingen. Prosjektet har mottatt verifikasjonsmidler fra FORNY2020-programmet ved Norges Forskningsråd.

På nåværende tidspunkt søker vi samarbeidspartnere innen sikkerhet.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Erling Kolltveit, Senior Scientist, Christian Michelsen Research (CMR)
Samarbeidspartnere
  • Trafsys AS
Logo for NORCE Logo for Christian Michelsen Research (CMR)
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28