Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > XSENS: Drivstoffmåler
Bunker ship (fuel replenishment tanker) under port crane. XSENS 'fuel gauge will help reduce the fuel consumption of large ships

XSENS: Drivstoffmåler

Verdens frakteflåte forbrenner 370 millioner tonn drivstoff I året. XSENS’ drivstoffmåler vil bidra til å redusere drivstoff-forbruket hos store skip og dermed redusere utslippene av CO2 og SOx.

Verdens frakteflåte består av 90 000 fartøy, som frakter 90 % av verdens handelsvarer. Disse fartøyene forbrenner 370 millioner tonn drivstoff årlig og står for 3 % av verdens totale CO2-utslipp samt 20 millioner tonn utslipp av SOx 1.

Verdenssamfunnet skjerper kontrollen over utslippene fra skipsfarten gjennom stadig mer omfattende bestemmelser med strengere grenser for utslipp og obligatorisk rapportering. Fra 2018 vil nye internasjonale bestemmelser gjelde for alle skip over 5000 bruttotonn. Disse nye bestemmelsene krever innsamling av data vedrørende forbruk av hver enkelt type drivstoff samt rapportering av andre relevante driftsdata.

Ifølge disse bestemmelsene skal det installeres utsyr i både nybygg og eksisterende skip, og den teknologien som er tilgjengelig i dag, er ikke optimal for kundene ettersom den innebærer begrensede målinger, store utgifter og høye driftskostnader. Redere trenger stabile målingsmetoder som innbefatter påbudt rapportering og funksjonalitet spesifikt rettet mot reduksjon av drivstoff-forbruket hos eksisterende skip, da drivstoff normalt sett står for 50 % av skipenes driftskostnader.

XSENS’ disruptive målingsteknologi er en non-invasiv teknologi som muliggjør måling og imaging/bildediagnostikk  av strømningsrater og fluidegenskaper over hele drivstoffledningens tverrsnitt. Denne typen vurdering og nøyaktig måling av strømning i sanntid har ikke tidligere vært tilgjengelig i form av instrumenter som festes med klemmer på utsiden, noe som er særlig fordelaktig for ettermontering på eksisterende ledninger. Slik blir også installering i nybygg mindre komplisert.

XSENS planlegger å videreutvikle denne teknologien for måling av drivstoff-forbruk på skip, inkludert mulighet for å kontrollere kvaliteten på bunkersoljen, til en overkommelig pris og tilpasset et bredt marked innen skipsindustrien. XSENS’ drivstoffmåler har som funksjon å redusere drivstoff-forbruket kraftig i tillegg til korrekt og kostnadseffektiv rapportering av utslipp på et marked som nå består av 90 000 skip og nybygg. Man forventer et nært forstående oppsving på markedet for drivstoffmålere, ettersom IMOs (Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen) krav til rapportering blir obligatorisk på verdensbasis fra 2018.

Den nye drivstoffmåleren blir utviklet og introdusert på markedet i tett samarbeid med Kyma AS, som er en hurtig voksende leverandør av overvåkingssystemer av driften på skip. Kyma har en installasjonsbase på mer enn 4000 skipsinstallasjoner verden over, som sørger for reduksjon av drivstoffutgifter, planlegging av vedlikehold og rapportering av drivstoff-forbruk.

Prosjektet har mottatt verifiseringsmidler fra Forskningsrådets FORNY2020-program.

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Magne Husebø, CEO, XSENS AS
Remi Kippersund, Technical manager, XSENS AS
Prof. Kjell Eivind Frøysa, Scientific advisor, Christian Michelsen Research (CMR)
Prof. Per Lunde, Scientific advisor, Christian Michelsen Research (CMR)
Samarbeidspartnere
  • CMR Prototech AS
  • CGG Eidesvik Ship Management AS
  • Eidesvik Shipping AS
  • KYMA AS
Logo for Christian Michelsen Research (CMR)
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28