Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > Innomed – brukerdrevet innovasjon i helsesektoren

Innomed – brukerdrevet innovasjon i helsesektoren

Ønsker du å bidra til å forbedre helsetjenesten i samarbeid med helsepersonell og leverandører, slik at innovative ideer vil komme til nytte for pasienter og samfunn?

Nasjonalt kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren (Innomed) støtter initiativ  som skal ivareta brukerbehovene i helsesektoren.  Disse skal være forankret i nasjonale behov. Målet er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsevesenet gjennom utvikling av nye løsninger.

Løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. Norsk næringsliv er prioritert partner i prosjekter med kommersielt potensial.

Hva er brukerdrevet innovasjon? Innomeds bidrag

Brukerdrevet innovasjon handler om å identifisere og forstå de kjente og latente behovene blant brukerne, og hvordan bruke denne kunnskapen til å utvikle nye produkter, prosesser og organisasjonsstrukturer.
Innomed kan bidra til dette gjennom tre hovedaktiviteter

  • Stimulering og forankring av begrepet brukerdrevne innovasjonsprosesser i helsesektoren
  • Identifisering av områder med potensial for nye løsninger: gjennom møtesteder, foreløpige studier og pilotprosjekter i tidlige stadier og oppstart av nye brukerdrevne utviklingsprosjekter.
  • Arbeider med å bli et kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsevesenet gjennom testing av metoder, utvikling av verktøy og ferdigheter, nettverk og kunnskapsformidling.

Om Innomed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Nettverket ble etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (40%) og Innovasjon Norge (60%).
InnoMed kan hjelpe med litt finansiering som oppstartstøtte i den tidlige fasen av prosjektene.

Vår plassering i forhold til Helse Bergen betyr at vi har et nært møte med det faglige miljøet i området. VIS har derfor ansvaret for å administrere Innomed i Bergen. Vi håndterer både spesialiserte helsetjenester innen sykehus og primærhelsetjenesten i kommunene på vegne av Innomed.  For mer informasjon og kontakt, vennligst gå inn på Innnomeds nettsider 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28