Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Tjenester > Ocean Innovation Norwegian Catapult
- havnæringens senter for ressursdeling av utstyr og kompetanse

Ocean Innovation Norwegian Catapult

Ocean Innovation Norwegian Catapult (OINC) er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp-utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene.

Her kan du leie utstyr, kompetanse og lokaler – slik at bedriften din kan teste, stimulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser.

OINC er også et knutepunkt mellom næringslivet og kompetansemiljøer, og kan gi opphav til nye relasjoner og grunnlag for videre samarbeid.

Hvem passer dette for?

Senteret er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Men store bedrifter, FoU-miljøer og utdanningsinstitusjoner skal også kunne bruke senteret. Med kompetanse, topp moderne fasiliteter, og verdensledende teknologi får man de beste forutsetningene til at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

Hvor?

Du finner lokalene i hovedsak i og rundt Marineholmen Forskningspark. Flere av partnerne er lokalisert i nærheten.

Hvordan ta kontakt?

Du kan lese mer og ta kontakt for spørsmål eller en avtale her.

Aktører

GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL, Marineholmen Forskningspark og VIS er samarbeidspartnerne i OINC.

OINC er en del av Norsk katapult – en ordning som bidrar til etablering og utvikling av sentre der bedrifter kan utvikle prototyper .

Selskapet for industrivekst forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Siva-partner

VIS er Siva-partner og deltar i det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskapning. Siva bidrar gjennom inkubasjonsprogrammet med tilskudd, kompetanse og nettverk.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28